Preview Mode Links will not work in preview mode

Inde i stoffet - en podcast om misbrug

Dec 23, 2021

I dette afsnit møder vi Emil, som fortæller om, hvordan hans hashmisbrug fik overtaget. Han fortæller om, hvordan han har kæmpet med hashpsykoser, som han har været indlagt for på den lykkede psykiatriske afdeling flere gange. Det anslås at hash i dag er 3-4 gange stærkere end for blot 10 år siden og det...


Dec 16, 2021

Gitte og Parly fra Tandrødderne fortæller om deres unikke tilbud om gratis tandbehandling til socialt udsatte borgere. Tandrødderne hjælper borgere, som er i behandling for alkohol- og stofmisbrug i Brydehuset, og som ikke har mulighed for at benytte de etablerede tandplejetilbud. Borgerne kommer både fra Ballerup...


Dec 9, 2021

Denne gang møder vi Amanda, som har været indskrevet i Brydehuset, men som nu er stoffri. Amanda kommer fra en kernefamilie i en privilegeret forstad til København og voksede op i et trygt og godt miljø. Men hun var stille og ensom og det bragte hende i kontakt med stoffer og til sidst et misbrug primært af...


Dec 2, 2021

Vi afrunder vores snak med Jean Von Baden, som blev en kendt diskoteks-konge i København i 00’erne. I sidste afsnit fortalte Jean om sin barndom med en mor, som drak for meget alkohol og et liv blandt voksne med mange fester, fremmede mennesker og et meget utrygt miljø. Jeans overlevelsesmekanisme var selv at...


Nov 25, 2021

Vi møder Jean Von Baden, som blev kendt som diskoteks-konge i København i 00’erne. Jean fortæller om sin barndom med en mor, som drak for meget alkohol og et liv blandt voksne med mange fester, fremmede mennesker og et meget utrygt miljø. Jeans overlevelsesmekanisme var selv at begynde at holde fester, hvor...